Priser

Betalingen sker månedsvis forud, beløbet skal være til disposition på min konto senest den første i måneden.

Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes forud og direkte til jeres konto.

Prisen dækker ferie, feriefridage og sygdom.

Dvs. At der betales fuld pris i alle 12 måneder, også i ferieperioden. Ligesom hos en kommunal pasningsordning

Tilskuddet til private pasnings ordninger reguleres en gang om året.

Din egen betaling er 2200 kr. pr. måned

praktisk info