Ferie

Jeg holder 5 ugers ferie og 5 feriefridage årligt.

Ferieplanen for hele året bliver udleveret til jer.

I skal selv sørge for pasning til jeres børn når jeg holder ferie.

Lukkedage

Fredag efter kristi himmelfartsdag

Grundlovsdag d. 5. Juni

24. December

31. December

Derudover holder jeg lukket i weekender og på helligdage

Sygdom

Hvis jeres barn bliver syg mens det er hos mig, kontakter jeg jer, og barnet skal hentes hurtigst muligt.

Er jeres barn syg inden ankomst skal barnet blive hjemme:

– ved mæslinger, skoldkopper m.m. kan barnet komme igen når det er feberfrit og der er kommet skorpe på sårene.
– ved smitsom øjenbetændelse, når barnet er i behandling
– ved lus, når barnet er i behandling
– ved diarré modtages barnet ikke p.g. a. smitterisiko

Hvis jeg bliver syg har jeg to godkendte vikarer som vil passe børnene her i huset. Det vil være min mand Claus og min datter Sabrina. Dem vil børnene helt automatisk lære at kende da de vil have sin gang her i huset.

I kan kontakte mig på 22 97 03 91 eller 58 53 49 13.

yes
dagligdagen